Управление на европроекти управление на европроекти
ChatGPT

ChatGPT е неоригинален – и точно това, от което хората се нуждаят

Помислете за един тийнейджър, Хорхе, който е хванат да притежава голямо количество марихуана от училищен администратор и ще бъде изключен, ако бъде докладвано на неговия надзирател. Ако администраторът не го докладва, той нарушава закона; ако го направи, го обрича на едно от най-лошите училища в града и вероятно на рецидив.

Това е казус, който представихме пред клас от 60 студенти в Харвардското висше училище по образование. Помолихме ги да се престорят на учители или администратори в училището и да разработят начин на действие. Един час след разговора им представихме анализа на ChatGPT на проучването.

Програмата предложи няколко безвкусни решения: „Трябва да започнем преглед на съществуващите политики и процедури, свързани със злоупотребата с наркотични вещества, с цел да се гарантира, че те са последователни, прозрачни и отразяват най-добрите практики… Училището трябва да възприеме състрадателен подход, но също така да съобщи ясно, че злоупотребата с наркотици и свързаните с нея нарушения няма да бъдат толерирани … Този подход следва да бъде възприет, като същевременно се гарантира, че училището отговаря на уникалните нужди на своите ученици, особено на тези с ниски доходи и от работническата класа.“

Първоначално нашите завършващи ученици не се представиха по-добре от този чатбот. Те също бяха склонни да повтарят едни и същи уморени дискурси около справедливостта, равенството и образованието – дискурси, които изглеждат привлекателни, но им липсва съдържание, като не успяват да предоставят конкретен подход, освен какви неясни добродетелни цели трябва да се постигнат. Както коментира един от учениците: „Ние просто казвахме шаблонни, заслужаващи внимание неща, вместо да говорим за нещо ново, както казахме, че искаме, когато започнахме урока.“

Учениците също така бяха видимо изненадани от това колко точно решенията на ChatGPT отразяваха техните собствени. Те разказаха колко ужасяващо е било, че тези решения са звучали точно като това, което би приложило едно училище. След това поставиха под въпрос себе си и способността си да измислят решения, които се различават от това, което другите са пресъздавали толкова дълго време. Те изразиха чувството си, че са заседнали в един „цикъл“ Един от учениците се опита да намали напрежението, като отхвърли приноса на ChatGPT като „нищо не казващ“ Друг го предизвика: „Наистина ли казахме нещо?“

-25% ОТСТЪПКА ОТ ХОСТИНГ jump.bg намаление

И все пак, едва след като ChatGPT отрази пред учениците техния провал във въображението, те започнаха да мислят за варианти, до които те или който и да е друг автоматичен писач на езика не би посегнал с готовност. Те осъзнаха, че случаят е бил изцяло фокусиран върху гледната точка на администраторите и че в предишната им дискусия не е имало място за действия, които да включват и учителите, учениците и Хорхе.

Учениците започнаха да поставят под съмнение логиката и легитимността на съществуващите структури, като например училищното образование и правосъдието за непълнолетни, които определят техния избор и резултати, и започнаха да предлагат нови, по-креативни подходи към случая на Хорхе. Един от учениците се пошегува, че учителите масово трябва да пушат трева заедно с Хорхе (т.е. да се превърнат в мишена за правоприлагащите органи, вместо да останат невинни наблюдатели). Друг говори за премахване на училищата. Трети даде пример с баби, които унищожават обществена собственост в името на екологичната справедливост. Тези идеи може да изглеждат безсмислени – но тогава всичко, което нарушава съществуващите модели на мислене, е много вероятно да звучи, поне в началото, като безсмислица.

До края на дискусията учениците не само бяха изследвали своите непосредствени, очистващи съвестта реакции в контекста на случая на Хорхе, но и бяха обмислили потенциални действия. Учениците започнаха да осъзнават, че е възможно както да се спазва законът, така и да се откаже, ако е създадена достатъчна колективна сила. Например, те биха могли да предадат Хорхе и същевременно да заплашат, че ще стачкуват, ако той бъде изключен – нито да действат като обикновени администратори, нито като обикновени спасители. Вместо да се премахват училищата изобщо, да се закрие това едно училище.

Back to top button