Управление на европроекти управление на европроекти
ChatGPT

5 начина, по които ChatGPT може да окаже голямо въздействие върху сектора на здравеопазването

Секторът на здравеопазването непрекъснато претърпява огромни трансформации, като нови медицински технологии се появяват наляво, надясно и в центъра. Ако бъдат разработени и използвани правилно, много от тези революционни иновации могат потенциално да променят пейзажа на медицинската индустрия към по-добро. Една такава технология с огромен потенциал в момента е на гребена на вълната и създава заглавия по целия свят, като оставя своя отпечатък върху индустрия след индустрия. Изкуственият интелект вече е дал път на промяната на парадигмата в няколко сектора, включително образованието, изкуството, развлеченията и здравеопазването.

Този устрем се води от едно конкретно приложение на ИИ. Чатботовете с ИИ съществуват от известно време, но стартирането на ChatGPT в края на 2022 г. задвижи някои механизми. Мощен голям езиков модел (LLM), разработен от OpenAI, ChatGPT има способността да разбира и обработва разширени естествени езици и да отговаря на заявки с отговори, подобни на човешките, въз основа на контекста.

С възхода на изкуствения интелект в здравеопазването и внедряването на ChatGPT в медицинския сектор етичното използване на тази технология ще бъде от ключово значение. Ще бъде необходимо да се въведат строги мерки за сигурност и поверителност, за да се защитят данните на пациентите. Извличането на максимална полза от използването на ChatGPT в здравеопазването, като същевременно се гарантира безопасността на пациентите, изисква здравословно партньорство между чатбота с ИИ и медицинските специалисти. Но при правилно използване и усърден надзор ChatGPT може значително да подобри качеството на грижите за пациентите, да подобри достъпа на хората до здравни грижи и да проправи пътя към по-добри здравни резултати.

Той може да автоматизира административните дейности в здравеопазването

рецепцията, работеща в болницаПонастоящем здравните работници прекарват голяма част от времето си в обработка на документация и документи, което биха могли да посветят на грижите за пациентите. Необходимостта да се занимават с прекомерни количества документация в допълнение към и без това напрегнатата дейност по предоставяне на здравни грижи на пациентите може да доведе до реален риск от прегаряне на медицинските работници. Изтощението и психическият стрес могат да доведат до повишена вероятност от допускане на грешки, а здравният сектор просто не може да си позволи да остави място за грешки.

Но като се използват възможностите на ChatGPT, част от административното натоварване може да се автоматизира и да се намали тежестта върху здравните работници. Чатботът може да автоматизира административни задачи, като например обработката на определени разрешителни документи, управлението на пациентски досиета и подпомагането на писането и обобщаването на клинични бележки.

-25% ОТСТЪПКА ОТ ХОСТИНГ jump.bg намаление

При подходящ надзор, ако се позволи на ChatGPT да се справи с тези задачи, ще се осигури висока точност на документите. Грижата за пациентите и тяхната удовлетвореност също биха се подобрили, тъй като медицинските специалисти биха имали повече време да се занимават с пациентите. Пациентите ще прекарват по-малко време в чакане за грижи, а здравните работници ще получат по-лесен и бърз достъп до необходимата информация за пациентите.

Може да се използва като стълб за подкрепа на психичното здраве

Години на пренебрегване на значението на психичното здраве са създали култура, в която темата е донякъде табу. Но сега нещата са много по-добри, отколкото преди, като търсенето на подкрепа за психичното здраве нараства с всеки изминал ден. Когато става въпрос за грижа за психичното здраве, от решаващо значение е да имате лесен достъп до необходимата подкрепа и ресурси, когато е необходимо. С повишаването на осведомеността относно значението на психичното здраве се увеличава и броят на хората, които се нуждаят от помощ. Това изисква по-голяма наличност на ресурси за психично здраве.

Тук е моментът, в който ChatGPT може да се намеси. Чатботът на OpenAI може да се използва, за да получите лесно помощ в грижата за емоционалното си състояние. Способността му да води емпатични разговори ще му позволи да действа като състрадателен слушател. Умението му да предлага основани на доказателства насоки може да се използва за даване на съвети как да се справят със стреса и тревожността хората, които преживяват какъвто и да е вид емоционално страдание.

В допълнение към това, че помага на хората да се ориентират в емоциите си, той може да бъде програмиран да насочва хората към ресурси и услуги за психично здраве, като например определени горещи линии. Други начини, по които може да допринесе, включват насърчаване на потребителите да се срещнат с лицензирани емоционални консултанти и намаляване на стигмата по отношение на темата чрез насърчаване на разговорите.

Той може да бъде интегриран в платформи за телемедицина

Под телемедицина се разбира използването на телекомуникационни технологии за предоставяне на здравни услуги от разстояние. Възходът на телемедицината предизвика революция в предоставянето на здравни грижи, като осигури на пациентите удобен достъп до медицински услуги и облекчи тежестта върху системите за здравеопазване.

Включването на ChatGPT в телемедицината може да има много положителни последици за медицинския сектор като цяло. Мощен бот с изкуствен интелект в платформа за телемедицина би означавал, че пациентите могат да получават здравна помощ 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Лицата могат да отправят общи въпроси, свързани със здравето, към чатбота и да получат насоки за справяне със симптомите. ChatGPT може също така да се използва за насрочване на срещи с медицински специалисти и да предоставя автоматични напомняния на пациентите при необходимост. Той може да действа и като преводач в ситуации, в които доставчикът на телемедицински услуги и пациентът не говорят един и същ език.

Това приложение може потенциално да се окаже жизненоважно в отдалечени, селски райони с ограничена наличност на здравни специалисти и ресурси. ChatGPT може да се използва и за оценка на пациентите и определяне дали е необходимо физическо посещение при доставчик на здравни услуги. Това е не само ефикасно, но и ще позволи да се даде приоритет на по-спешните пациенти, което може да спаси човешки живот.

То може да подпомогне образованието и обучението на студенти по медицина

Друг начин, по който ChatGPT може да направи революция в медицинския сектор, е като предостави подкрепа на студентите по медицина за техните образователни дейности. Непрекъснатото обучение е основна част от всички медицински професии и ChatGPT може да окаже огромно въздействие върху медицинското образование и обучение.

Студентите по медицина могат да използват ChatGPT, за да намират и разглеждат медицинска информация и знания за своето обучение. С едно просто запитване ботът с изкуствен интелект може да намери и да им осигури достъп до обширна база данни с научни статии, ръководства и други медицински знания. Освен на студентите, този лесен достъп до здравна информация може да помогне изключително много и на лицензираните лекари, като им предостави възможности за вземане на по-информирани решения. Сложните въпроси и концепции също могат да бъдат насочени към ChatGPT за подробни разяснения.

Освен това ChatGPT може потенциално да се използва от студентите за получаване на обратна връзка в реално време по изследователски задачи или съвети за определено медицинско състояние в безопасно пространство.

Той може да действа като персонализиран здравен асистент

Всеки човек има уникални нужди, когато става въпрос за цялостното му здраве и благополучие. Така че наличието на персонализирани грижи би изиграло жизненоважна роля за управлението и удовлетворяването на тези нужди. Например, хората, страдащи от хронични заболявания, се нуждаят от уникални и постоянни здравни грижи.

Това е още една област, в която ChatGPT може потенциално да блесне. Като използва данните и историята на пациентите, чатботът може да предоставя препоръки, уникално съобразени с нуждите на отделния пациент. Той може да бъде програмиран да идентифицира областите, които се нуждаят от корекции, когато му бъдат предоставени практиките на начина на живот на дадено лице, като например хранителните му навици и навиците му за сън. Освен това, като му предостави достъп до плановете за лечение и жизнените показатели, ChatGPT може да бъде източник на персонализирани насоки за управление на заболяването и да гарантира, че се придържате към определеното ви лечение.

Ако се прилага и използва правилно, това може да насърчи пациентите да участват активно в грижата за своето благосъстояние. ChatGPT под формата на личен здравен асистент може да ви помогне да се научите как да приоритизирате грижата за себе си, което би довело до по-добри здравни резултати и максимално повишаване на благосъстоянието на пациентите.

Back to top button